Kuopio - Mikkeli - Helsinki - Turku
040 66 343 55
info@yritysmyyntikuntoon.fi

Yrityskaupan sudenkuopat ja miten laitetaan yritys myyntikuntoon

Yritys myyntikuntoon ammattilaiset kehittävät yrityksestä kiinnostavan ostokohteen

Yrityskaupan sudenkuopat ja miten laitetaan yritys myyntikuntoon

Yrityskaupan sudenkuopat ja miten laitetaan yritys myyntikuntoon

Yrityskauppa on merkittävä asia sekä yrityksen myyjälle sekä ostajalle. Pohjatyöhön eli yritys myyntikuntoon -prosessiin kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta homma tulee tehtyä huolella. Jos asioita ei ole hoidettu asiallisesti kuntoon, yrityskauppa voi purkautua vielä viime hetkellä. On kaikkien etu, että yritys on myyntikuntoon viritetty, sillä myös potentiaaliset rahoittajat haluavat nähdä tuloskuntoisen ja hyvin hoidetun yrityksen.

 

Yrityksen omistajanvaihdos on merkittävä prosessi, jossa on tehtävä työtä monella osa-alueella ei pelkästään numeroiden muodossa. Yleisimpiä yrityskauppoihin liittyviä ongelmia voidaan mainita 7 perussyntiä, mutta jokaiseen löytyy ratkaisu yritys myyntikuntoon toimenpiteillä.

Yrityksen arvoon vaikuttaa ennen kaikkea se, millaista tulevaisuutta yritykselle voi ennakoida.

1. Ostajaa ei löydy

Sopivan ostajan löytäminen voi viedä yllättävänkin paljon aikaa, jos yrityksen jatkajaa ei ole esimerkiksi oman perheen sisältä.

Hyvälle yritykselle löytyy aina ostaja, mutta tieto myyntikohteesta on saatava liikkeelle mahdollisimman laajasti. Yrityksestä on laadittava kiinnostuksen herättävä ja ammattimaisesti toteutettu markkinointimateriaali.

 

2. Yritys ei ole myyntikunnossa

Suurin ongelma yrityksien myynnissä on, ettei yritys ole myyntikunnossa. Yritystä ei myydä seuraavana päivänä tai edes seuraavassa kuussa siitä, kun myyntipäätös on syntynyt. Yrityksen myyntipäätöksestä alkaa yritys myyntikuntoon -vaihe, jonka huonoon toteutukseen hyväkin yrityskauppa voi kariutua.

Varmistaaksesi, että yrityksesi ja sen liiketoiminta kiinnostaa ostajia, on yleensä tehtävä yrityksestä houkutteleva ostokohde. Yrityksen tulee tarjota yrittämisen mahdollisuuksia ja jolla on hyvät kehittymisnäkymät.

 

3. Tunne vaikuttaa yrityksen hintaan

Oma yritys on kuin perheenjäsen. Omalla yrityksellä on omistajalle tunnearvoa, mutta valitettavasti ostaja ei ole kiinnostunut maksamaan siitä. Ostajalla ei ole tunnearvoa myynnissä olevaa yritystä kohtaan. Yrityksestä pyydettävän hinnan on oltava hyvin perusteltu. Siitä huolimatta yrityksen arvonmäärityksestä voidaan joutua käymään pitkiäkin neuvotteluja myyjän ja ostajan välillä.

Tärkeintä on muistaa, että jokainen yritys on yksilö eikä esimerkiksi samalla toimialalla toimineen yrityksen myyntihinnasta voi vetää suoria johtopäätöksiä.

Aikaisempien vuosien hyvät tulokset ja menestyminen eivät ole tae siitä, että ostaja olisi valmis maksamaan pyydettyä kauppasummaa. Tilinpäätös ei myöskään kerro koko totuutta vaan ennen kaikkea kauppahintaan vaikuttaa se, millaista tulevaisuutta yritykselle voi ennakoida, miten on onnistuttu virittämään yritys myyntikuntoon ja kuinka helppoa uuden omistajan on jatkaa liiketoiminnan pyörittämistä.

 

4. Kauppakirjat on laadittu heikosti

Ikävimmissä tapauksissa yrityksen kauppakirjat allekirjoitetaan, yritys vaihtaa omistajaa ja jonkin ajan kuluttua palataan takaisin neuvottelupöytään. Kauppakirjojen laadintaan kannattaa käyttää aikaa ja asiantuntijan apua sekä varmistaa, että myös vastuista ongelmatilanteissa on sovittu.

 

 

5. Kaikki yrityksen osakkaat eivät sitoudu myyntiprosessiin

Mahdollisesti jopa pitkään neuvoteltu yrityskauppa epäonnistuu viime hetkellä, kun yksi osakkaista vetäytyy – tällaiseen tilanteeseen ei kukaan halua joutua. Kun yrityksen myyntiä ryhdytään suunnittelemaan, on syytä varmistaa, kaikkien osakkaiden tavoitteet, toiveet ja sitoutuminen yrityskauppaprosessiin.

 

6. Henkilöstöä ei ole koulutettu

Ostajan, eli uuden omistajan kannalta on tärkeää, että yritystoiminta jatkuu ennallaan ja työntekijät ovat motivoituneita jatkamaan uuden omistajan palveluksessa. Johtajuuden vaihdos ja muut henkilöstöjärjestelyt on mietittävä jo yritys myyntikuntoon prosessin aikana.

Erityisesti avainhenkilöiden sitoutumiseen kannattaa kiinnittää huomiota, myös myyntiprosessiin sitoutumisen näkökulmasta.

 

7.  Realistiset odotukset

Sekä myyjän että ostajan on tärkeää huomioida myös toisen osapuolen intressit. Myyjän on pystyttävä suhtautumaan realistisesti oman yrityksen kiinnostavuuteen ja yrityksen arvoon eikä missään nimessä yritys myyntikuntoon -prosessia kannata vähätellä tai jättää toteuttamatta. Yrityskauppaprosessi on yksi haasteellisimmista vaiheista yrityksen elinkaaressa ja sen vaativuutta ei kannata aliarvioida. Ostaja onnistuu, kun ei yliarvioi omaa osaamistaan tai tarjolla olevien vaihtoehtojen määrää.

Lopuksi

Muista, että yritys on yleensä omistajansa näköinen. Se on normaalia, mutta se voi vaikeuttaa yrityksen myyntiä, jos ostajat kokevat, ettei yrityksen kulttuuri, toimintatavat tai esimerkiksi henkilöstön osaaminen sovi heidän tavoitteisiinsa. Yrityksen kaikkea riippuvuussuhdetta nykyiseen omistajaan tulee vähentää hyvissä ajoin ja käynnistää yritys myyntikuntoon toimenpiteet. Näin mahdollistetaan ja tehdään helpoksi ostajalle yrityksen haltuunotto yrityskaupan jälkeen.

 

Lue lisää: www.yritysmyyntikuntoon.fi

Yhteistyössä: www.kasvuyritys.fi