Kuopio - Mikkeli - Helsinki - Turku
040 66 343 55
info@yritysmyyntikuntoon.fi

Yritysanalyysi

Yritys myyntikuntoon ammattilaiset kehittävät yrityksestä kiinnostavan ostokohteen

Yrityksen myyntikuntoon rakentamisen aloittaa yritysanalyysi

Jos itse et tunne yrityksesi nykytilaa ja arvoa, kuinka ostaja voisi olla kiinnostunut yrityksestäsi, jolle ei voi luoda tulevaisuutta?

Yritysanalyysillä tarkoitetaan yrityksen nykytilan varsin kattavaa arviointia.

Yritysanalyysi ei siis rajoitu pelkästään yrityksen taloudellisen tilan arviointiin, vaan lisäksi arvioidaan mm.

  • yrityksen toimialaa,
  • kilpailijoita,
  • markkinoita,
  • asiakkaita,
  • tuotteita,
  • henkilöstön osaamista
  • sekä erityisesti kilpailukykyä.

Tarkoituksena on muodostaa kattava käsitys yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuuden odotuksista sekä mahdollisuuksista. 

Tulevaisuus kiinnostaa ostajaa!

Kun yritystä ryhdyttään laittamaan myyntikuntoon ja kehittämään, pitää tunnistaa nykytila ja määritellä tavoitteet. Kun tiedät yrityksen arvon lähtötilanteessa, voit asettaa liiketoiminnalle tavoitteen: millaisena haluat nähdä yrityksesi 3-5 vuoden kuluttua ja mikä sen arvon silloin tulisi olla.

Yritykselle tulee antaa mahdollisimman konkreettinen tavoite. Selvän mitattavan tavoitteen myös henkilöstö tunnistaa.

Kun suunnittelet yrityksen myymistä, kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. Autamme yrityskauppaan liittyvissä asioissa. 


Vauhdita yrityskauppaa

Lisätietoa yrityksen kehittämisestä ja julkisen yritysrahoituksen hyödyntämisestä yrityksen kehittämisessä