Kuopio - Mikkeli - Helsinki - Turku
040 66 343 55
info@yritysmyyntikuntoon.fi

Yritys myyntikuntoon – tunnista ongelmat ja korjaa ne

Yritys myyntikuntoon ammattilaiset kehittävät yrityksestä kiinnostavan ostokohteen

Yritys myyntikuntoon – tunnista ongelmat ja korjaa ne

Oletko suunnittelemassa yrityksen myyntiä, yrityskauppaa tai sukupolvenvaihdosta? Tai kaipaako yrityksen liiketoiminta aktivointia, ja perusasioiden kunnostamista, jotta yrityksen toiminnan jatkuvuus varmistetaan?

Miksi yrityksen on tunnistettava nykyisestä toiminnastaan ongelmakohdat ja korjattava ne, ennen yrityksen myyntikuntoon laittamista?

Jokainen yritys on erilainen ja omalla tavallaan ainutlaatuinen, mutta yrityksen myyntikuntoon laittamisessa toimiivat samat vaiheet.

Alkuvaiheessa yrityksestä on saatava realistinen kuva lähtötilanteesta eli nykytilasta. Ilman riittävää nykytila-analyysiä, emme voi tietää, miten toimimme nyt, mitkä ovat toimintaamme ja kasvua estävät ongelmat? Vasta kun ymmärrämme yrityksen nykyisen tilan, niin sen jälkeen pystymme porautumaan tarkemmin kipupisteisiin ja yhdessä yrityksen omistajan ja johdon kanssa voimme etsiä keinot tervehdyttämiseen.

Lähtötilanne. Yrityksen arviointi – mitä ei nähdä, sitä ei voi korjata

Yrityksen lähtötilanteen arvioinnissa eli nykytila-analyysissä selvitetään,

  • miten yritys toimii nyt
  • millaisena yrityksen liiketoiminta näyttäytyy asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille.

 

Mahdollisimman oikeanlaisen ja realistisen kuvan saamiseksi analysoinnissa kannattaa hyödyntää ulkopuolista asiantuntijaa, joka selvittää kattavasti yrityksen eri sidosryhmien näkemykset ja kokemukset. Arvioinnin kohteina voivat ovat muun muassa yrityksen asiakaslähtöisyys, johto ja johtaminen, liiketoimintamalli, operatiivinen toiminta ja tulosten ja kannattavuuden seuranta.

Yrityksen toiminnasta löytyy aina ongelmia sekä vahvuuksia. Liiketoiminnan kannalta on tärkeää, että kaikkiin tunnistettuihin ongelmiin puututaan heti ja oikeassa mittasuhteessa.

Usein yrityksissä haasteita aiheuttavat toimintatavat, heikosti kannattavat asiakkaat, työilmapiiri, huonot tai heikosti asiakasta kiinnostavat tuotteet/palvelut, henkilöstöjohtaminen, tavoitteiden puute, tiedonkulku ja strategia, jota ei ole tai sitä ei ole otettu käyttöön.


Ongelmakohdat esille

Usein yrityksen liiketoimintaan ja toimintatapoihin on vuosien saatossa muodostunut monenlaisia ongelmia ja solmuja, jotka on saatava auki.

 

Osa ongelmista on mahdollista korjata helposti, mutta toiset vaatii enemmän aikaa ja muutoksia. Päivittäisten ongelmakohtien ratkaisuun soveltuu etukäteen tarkasti mietityt toimintatavat. Järjestelmälliset toimintatavat auttavat työntekijöitä itse ratkomaan eteen tulevia ongelmia ja haasteita.

Yrityksen johdon ja henkilöstön on tärkeää ymmärtää, että ilmenevät ongelmat ratkeavat vain ja ainoastaan yrityksen henkilökunnan toimintaa ja asenteita parantamalla.

 

On aivan turha panostaa myyntiin ja markkinointiin, jos yrityksen toiminnan ytimessä on jotain ongelmaa. Uusien asiakkaiden hankinta, myynnin aktivointi tai uusien ideoiden edistäminen on hukkaan heitettyä aikaa ja työtä, jos yrityksen hinnoittelu, tuotteet, prosessit tai johtaminen eivät ole kunnossa.

Keskity olennaiseen ja strategia kirkkaaksi

Yrityksen myyntikuntoon laittamisessa on yrityksen tavoiteltava pitkän aikavälin kannattavuuttaan. Eli yrityksen strategian uudistamista ja strategiaa tukevien toimenpiteiden kirkastamista sekä edistämistä.

Toimintaansa uudistavan ja kehittävän yrityksen on aidosti sitouduttava siihen, että se kehittää asiakasymmärrystään systemaattisesti ja parantaa yrityksen johtamistoiminteita jatkuvasti sekä sitouttaa henkilöstön mukaan yrityksen strategisiin toimenpiteisiin.

 

Rohkea ja eteenpäin haluava yritys kyseenalaistaa omaa toimintaansa jatkuvasti ja avoimesti. Tämä mahdollistaa sen, että se pystyy vahvempana vastaamaan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun, uusiin trendeihin sekä toimintaympäristön muutoksiin.

Miten saadaan muutosta?

Keskeisimpiä seikkoja yrityksessä muutoksen aikaansaamiseksi ovat:

mihin johdon osaaminen, halu, resurssit ja tahto riittävät? Tyypilliset haasteet ja ”karikot” yrityksen kuntoon laittamisessa ovat siinä, ettei yrityksenjohto halua sitoutua vaadittuihin muutosprojekteihin ja -toimenpiteisiin.

Muutoksen ja yritys myyntikuntoon rakentaminen lähtee jo yrityksen lähtötilanteen arvioinnista. Se edellyttää yritysjohdon sitoutumista uudistumiseen, muutostavoitteisiin ja esille tulevien ikävienkin ongelmien ratkaisemiseen.

Mikä Ostajaa kiinnostaa

Yrityksessä olemassa oleva johtamis- ja toimintakulttuuri realisoituu viimeistään yrityskauppatilanteessa joko myönteisesti tai kielteisesti.

 

Ostaja teettää lähes poikkeuksetta aina yrityskauppaa suunnitellessaan kohteen tarkastuksen eli Due Diligencen. Se on raaka, mutta faktat pöytään iskevä tarkastus, eli läpileikkaus yrityksen liiketoimintaan ja siihen liittyviin riskeihin.

Nykyisin on alkanut korostumaan yhä useammin myös kulttuurin Due Diligence, koska se vaikuttaa ostajan kannalta liiketoiminnan jatkosuunnitelmien onnistumiseen ratkaisevasti. Erityisesti pienyrityksien kannattaa ja pitääkin rakentaa pitkäjänteisesti kestävää ja omannäköinen yrityskulttuuria, jossa omistajan rooli on mahdollisimman pieni. Se nostaa yrityksen arvoa ja edistää yrityskaupan syntymistä myyntitilanteessa.

Kun tarvitset kumppania yrityksen myyntikuntoon laittamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, ota yhteyttä ja sovitaan tapaaminen!

Yritys myyntikuntoon, kehittämisen kumppanisi
info@yritysmyyntikuntoon.fi
www.yritysmyyntikuntoon.fi

Kasvurahoitus ja liiketoimintaprosessit:
www.kasvuyritys.fi