Kuopio - Mikkeli - Helsinki - Turku
040 66 343 55
info@yritysmyyntikuntoon.fi

Yritys myyntikuntoon toimenpiteet

Yritys myyntikuntoon ammattilaiset kehittävät yrityksestä kiinnostavan ostokohteen

Yrityskauppa ja yritysmyyntikuntoon toimenpiteet

Miten toteuttaa yrityskauppa ja laittaa yritysmyyntikuntoon ?

Yritysanalyysin ja Yritys myyntikuntoon suunnitelman pohjalta on luotu konkreettinen tavoite yrityksen kiinnostavuuden ja arvon kehittymiseksi. 

Jokaisessa yrityksessä on erilaisia tavoitteita, mutta jotkut tavoitteet ovat aina muita tärkeämpiä. 

Nyt määritellään ne osatavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet (eli mitä pitää tehdä), jotka ovat tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä. Tässä kohtaa määritellään myös vastuuhenkilö, aikataulu ja resurssit.

Yritys myyntikuntoon toimenpiteillä luodaan yrityksestä kiinnostava ostokohde ja kasvatetaan yrityksen osaamista sekä arvoa.

Yrityksen myyntikuntoon suunnittelu ja rakentaminen on haastava urakka, eikä siihen ole olemassa yhtä oikeaa vastausta tai työskentelytapaa.

 Kun suunnittelet yrityksen myymistä, kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. Autamme yrityskauppaan liittyvissä asioissa. 

Yritysanalyysi

Myyntikuntoon suunnitelma

Toimenpiteet

Arvonmääritys

Yritys myyntikuntoon
Yrityksestä kiinnostava ostokohde

Lisätietoa yrityksen kehittämisestä ja julkisen yritysrahoituksen hyödyntämisestä yrityksen kehittämisessä