Kuopio - Mikkeli - Helsinki - Turku
040 66 343 55
info@yritysmyyntikuntoon.fi

Yrityksen myyntisuunnitelma

Yritys myyntikuntoon ammattilaiset kehittävät yrityksestä kiinnostavan ostokohteen

Myyntisuunnitelma yrityskauppaan

Varsinainen myyntiprosessi etenee vaiheittain. Näitä vaiheita ovat mm. yritysanalyysivaihe, yritys myyntikuntoonvaihe, potentiaalisten ostajien kontaktointi sekä kaupan sopimusvaihe ja johtajuuden päätösvaihe.

On hyvä muistaa, että yrityksen myyntiprosessi ei ole kaavamainen tehtävälista vaan monitahoinen ja iteratiivinen prosessi, jossa on useita haastavia ja yhtäaikaisesti hallittavia muuttujia.

Myyntisuunnitelman aluksi on syytä kirjata ylös, millaiset ostajat olisivat kiinnostuneita yrityksestäsi ja mistä syystä he olisivat kiinnostuneet siitä.

Jotta myytävää yritystä pystyisi esittelemään houkuttelevalla tavalla ja tehokkaasti, on siitä laadittava laadukas tukimateriaalia myyntityötä varten.

  • Yrityksestä on oltava riittävä materiaalipaketti valmiina, jotta ostaja kiinnostuu ja vakuuttuu.
  • Puutteelliset ja vajavaiset tiedot sekä pitkin myyntiprosessia kerättävät epämääräiset tiedonmuruset karkottavat ostajat tehokkaasti.

Kun suunnittelet yrityksen myymistä, kannattaa käyttää apuna asiantuntijaa. Autamme yrityskauppaan liittyvissä asioissa.