Yrityksen arvon kasvattaminen

Yrityksen tuloskunto ja markkina-asema ovat keskeisimpiä yrityksen arvoon ja haluttavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi kunnossa tulee olla:

Asiakkaat

Asiakkaista pidetään huolta ja asiakkuuksia kehitetään aktiivisesti. Asiakkaat ovat mukana yrityksen kehitystoiminnassa.

Tuote ja palvelu

Kun yrityksellä on kiinnostavia tuotteita/palveluja myytävänä, se pystyy saavuttamaan tavoitellun markkinaosuuden.

Organisaatio

Yrityksen henkilöstöä on koulutettu säännöllisesti. Yritys on toiminnaltaan sellainen, ettei se ole riippuvainen yrittäjän jatkuvasta läsnäolosta.

Tuotekehitys

Yritys kehittää uusia tuotteita tai palvelutarjontaansa aktiivisesti markkinoita hyödyntäen.

Kilpailuetu

Pysyvän kilpailuedun saavuttamiseksi edun täytyy muodostua jostain muusta kuin teknologiasta tai muokatuista tuotteista.

Kannattavuus

Tärkeä asia on luonnollisesti yrityksen kannattavuus, minkälaista tulosta yritys on tehnyt viime vuosina ja millaiselta yrityksen tuloksenkyky näyttää tulevina vuosina.

Yritys myyntikuntoon ennen yrityskauppaa

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo useita vuosia ennen suunniteltua yrityksen myyntiajankohtaa. On helpompi myydä yritys, joka kiinnostaa ostajia ja jolla on kasvupotentiaalia. Hyvin hoidettu yritys on arvoltaan korkeampi sekä siitä saa paremman hinnan.

Miksi yritys ei kiinnosta, eikä mene kaupaksi?

  • Myyntiaika on liian kiireinen
  • Myyjä ei ole valmistanut yritystään myyntikuntoon
  • Myyjä ei tarjoa ostajalle selkeää aineistoa yrityksestään
  • Myyjä ei hahmota todellista myyntikohdetta vaan ajattelee asiaan enemmän tunteella 
  • Ostaja tai sijoittaja eivät saa selkeää kuvaa siitä mitä ollaan ostamassa

Tehdäänkö yrityksestäsi kiinnostava ostokohde?

Rakennamme yrityksestä kiinnostavan

Jokainen yritys on omanlaisensa ja jokaisessa yrityksessä on arvokkaita asioita, joiden arvo on mitattavissa rahassa. Laitamme omistajan kanssa yrityksen systemaattisesti myyntikuntoon.
Yritys- ja toimiala-analyysi

Yritys- ja toimiala-analyysi

Omistaja

Yritysanalyysissä on tarkoituksena muodostaa kattava käsitys yrityksen nykyisestä tilanteesta, tulevaisuuden odotuksista. Kun tiedät yrityksen arvon lähtötilanteessa, voit asettaa liiketoiminnalle tavoitteen.

Projektisuunnitelma

Projektisuunnitelma

omistaja

Projektisuunnitelmalla rakennetaan kehittämistoimenpiteet, jotka tulee saattaa kuntoon. Ostajia kiinnostaa, millaista liiketoimintaa he voisivat yrityksesi nykyisen liiketoiminnan avulla tulevaisuudessa tehdä. Toimenpiteillä varmistetaan, että yrityksesi ja sen liiketoiminta kiinnostaa ostajia.

Toimenpiteet

Toimenpiteet

Organisaatio

On helpompi myydä yritys, jonka toiminta on kannattavaa ja sen perusta on hyvissä tuotteissa tai palveluissa sekä asiakassuhteissa. Ostajaa kiinnostaa yritys, jonka liiketoiminta ei ole riippuvainen nykyisestä yrittäjästä ja organisaatio on sellainen, että se voi toimia pitkälti itsenäisesti.
Yleensä yrityksessä on toteutettava monia eri järjestelyjä ennen sen myyntiä.

Myyntisuunnitelma

Myyntisuunnitelma

omistaja

Myyntisuunnitelmassa laaditaan yrityksestä kiinnostava ja tehokas myynnin tukimateriaali. Ostaja vakuutetaan asiallisella, vakuuttavalla ja oikeanlaisella yritysmateriaalilla. Puutteelliset ja vajavaiset tiedot sekä epämääräisesti kerätyt tiedonmuruset karkottavat ostajat tehokkaasti.

Kauppaneuvottelut

Kauppaneuvottelut

omistaja

Yrityskaupan erittäin tärkeä vaihe on potentiaalisten ostajien kartoitus, jossa laaditaan potentiaalisten ostajien kriteerienanalyysi. Tavoitteena on löytää ne ostajakandidaatit, joille myytävä yritys tarjoaa eniten liiketoiminnallisia etuja.

Johtajuuden vaihdos

Johtajuuden vaihdos

Hyvin suunnittelemalla ja aikatauluttamalla vähennetään merkittävästi yrityksen oireilemista. Uudelle omistajalle siirretään avoimesti ja rehellisesti kaikki asiallinen tieto yrityksestä. Yrityksen johtajuuden vaihdos ja haltuunotto on haastava sekä tulevaisuuden toiminnan kannalta tärkeä urakka.

LUOTTAMUKSELLISUUS

Artikkelit

Yrityskauppa ja yritys myyntikuntoon artikkeleita
Yrityskauppa

Miksi myytävä yritys ei kiinnosta?

Yrityksen ostajia kiinnostaa millaista liiketoimintaa he itse voisivat yrityksesi nykyisen liiketoiminnan avulla tulevaisuudessa tehdä. Varmistaaksesi, että myytävä yritys ja sen liiketoiminta kiinnostaa ostajia, on yleensä tehtävä yrityksestä houkutteleva ostokohde. Yrityksen tulee tarjota yrittämisen mahdollisuuksia ja Read more

Yritys myyntikuntoon

Yritys myyntikuntoon ja yrityksen arvo

Yritys myyntikuntoon kun suunnittelet yrityksesi myyntiä? Yrityksen myyntikuntoon laittaminen ja myyntisuunnitelma kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo useita vuosia ennen suunniteltua yrityksen myyntiajankohtaa. On helpompi myydä yritys, joka on ostajalle sopivaan muotoon muokattu ja se Read more

Yrityskauppa

Yrityksen arvon kasvattaminen

Yritysjohdon tehtävä on yrityksen arvon kasvattaminen. Yritysjohdon tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa määrätietoisilla ja kohdennetuilla toimilla, jotka vahvistavat käyttökatetta. Tämä on erittäin tärkeä yksittäinen mittari, sillä siihen monesti yrityksen arvonmääritys perustuu.   Jos et tunne Read more

Yhteystiedot

Luottamukselliset yhteydenotot

Laita sähköpostia

info@ yritysmyyntikuntoon.fi

Soita

Niko Halonen 
040 - 66 343 55

Yhteydenotto